Warning: Use of undefined constant WPLANG - assumed 'WPLANG' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/4/8/a/karinlinden.se/httpd.www/wp-content/plugins/LayerSlider/classes/class.km.autoupdate.v3.php on line 73 Karin Lindén | Teorier och verktyg

Teorier och verktyg

Teorier och verktyg

Som samtalsterapeut/pedagog använder jag teorier baserad på
moderna kunskaper i psykologi och social teori, såsom systemteori, komplexitetsteori och social konstruktionism.

KBT – Kognitiv Beteende Terapi/metod – en psykoterapeutisk behandlingsmetod som grundar sig på samspelet mellan tanke, känsla och handling. KBT är en strukturerad, aktiv och insiktsbefrämjande psykoterapi som är mer inställd på nuet och på framtiden än på det förflutna.

ACT – Acceptance and CommitmentTherapy – den tredje vågens beteendeterapi som går ut på att ändra förhållningssättet till sina tankar, och med hjälp av professionellt stöd möta smärtsamma tankar, känslor, minnen och kroppsliga förnimmelser, istället för att undvika dem.

TA – Transaktionsanalys – en kommunikationsteori, där olika sammanhängande system av tankar, känslor och beteendemönster sammanfattas i begreppen Vuxen, Förälder och Barn = Jag tillstånd

Voice Dialogue– psykologin bakom de många ”inre jagen”, den ”inre familjen” – delpersonligheter, som vi alla bär på.

Non Violent Communication (NVC)

Lösningsfokuserat förhållningssätt

Samtalen har en klar och tydlig pedagogisk struktur, där den terapeutiska relationen är oerhört viktig. Hur delar av de olika verktygen används och vilka beror på den person jag möter. Samtalen leder till självkännedom och medvetenhet om hur relationer och sociala sammanhang påverkar en människas utveckling.