Warning: Use of undefined constant WPLANG - assumed 'WPLANG' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/4/8/a/karinlinden.se/httpd.www/wp-content/plugins/LayerSlider/classes/class.km.autoupdate.v3.php on line 73 Karin Lindén | Kurs i Lösningsfokuserat förhållningssätt

Kurs i Lösningsfokuserat förhållningssätt

”Karin inger förtroende och kan med stor skicklighet ringa in problematiken. Karin relaterar många situationer till konkreta exempel som gör dem lättare att förstå”
– Andréa Carlsson

”Hennes vägledning öppnade nya dörrar och gav ökad förståelse som ledde till att jag växte och utvecklades i min profession och som person.” – 
Helena Lagerkvist  

Kurs i Lösningsfokuserat förhållningssätt

Lösningsfokuserat arbetssätt har sitt ursprung i den lösningsfokuserade korttidsterapi som utvecklades under 1980-talet. En känd förgrundsgestalt är läkaren och psykiatrikern Ben Furman från Finland. Från att främst ha varit en terapeutisk metod har spridningen till andra användningsområden varit stor under senaste decenniet. Som exempel kan nämnas olika delar inom Landstingets verksamhet, Försäkringskassan, Arbetsmarknadsverket och olika kommunala verksamheter.

Förhållningssättet

Lösningsfokuserat arbetssätt är i grunden ett förhållningssätt där man har uttalad tilltro till att varje människa har förmåga att äga sin egen lösning. Det är en utpräglat ”lyssnande” metod och varje fråga i samtalet bygger på föregående svar. Fokus ligger på framtiden istället för på dåtiden. Exempel på fokusförändringen kan vara; hur kan man använda sig av de insikter och kunskaper som man har eller behöver skaffa sig för att nå det mål man vill? Målet bestäms av ”kunden”.

Användbarheten

Det lösningsfokuserade arbetssättet och förhållningssättet är användbart i många sammanhang. Det är ett utmärkt verktyg i förändringsarbete eftersom det skapar en känsla av delaktighet, ökat ansvar och ett delat ansvar. Det är främst i den professionella relationen mellan terapeuter/handläggare och patienter/klienter och andra kunder det används. Övriga områden där det fungerar mycket bra är i arbetsgrupper och i chefs/ledarrollen, exempelvis personalgruppsmöten, medarbetarsamtal och rehabiliteringssamtal. Det är också stimulerande för den egna ”inre” utvecklingen att tänka i form av lösningsmönster istället för problemmönster

Jag skräddarsyr kursdag, kursdagar efter Ert/Ditt behov

VILL DU GÅ kurs i Lösningsfokuserat förhållningssätt

Kontakta mig nedan så berättar jag mer.