karinlindenkk

Mina tjänster

Samtalsterapi på olika sätt

En människa som håller på att lära känna sig själv behöver en beredskap – verktyg, metoder och kanske professionellt stöd – för att våga möta smärtan inom sig,istället för att undvika den. Bara genom att tala med någon neutral person kan frigöra inneboende stress som kan vara en orsak till tappad lust och utmattning.

Läs mer

Skapa en ökad livskvalitet med hjälp av KBT

Kognitiv beteendemetod innebär att man arbetar med att förändra tankar, känslor och handlingsmönster som inte är välfungerande och som leder till stress och psykiskt illabefinnande. KBT är en insiktsbefrämjande metod som är mer inriktad på nuet och på framtiden än på det förflutna.

Läs mer

Utveckling, förändring och motivation

Lösningsfokus är en modell för positiv förändring, både för den enskilde och för grupper. Med hjälp av Lösningsfokuserade strategier och verktyg vägleder jag ledare, chefer, arbetslag att lyfta fram oanvända styrkor och kompetenser och med olika kommunikationsmodeller ge hjälp och stöd att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.

Läs mer

Karin Lindén

Med hjälp av Lösningsfokuserade strategier och -verktyg vägleder jag arbetslag (även individer) att sätta tydliga mål, lyfta fram oanvända styrkor och kompetenser, utveckla och stärka samarbetsförmågan i syfte att öka motivationen i positiv riktning.

Läs mer

Referenser